Reflexní fólie

Reflexní fólie jsou fólie odrážející světlo.
Nejčastěji se využívají u pozemních komunikací na dopravních značkách.
Reflexními fóliemi mohou být označena vozidla zvláštního určení s právem přednosti v jízdě. Jedná se o vozidla policie ČR, obecní a městské policie, hasičského záchranného sboru a požárních jednotek hasičů a vozidla zdravotnické záchranné služby.
Podrobnosti naleznete v předpisu EHK č. 104 a směrnici č. 48, bod 6.21. vydanými Ministerstvem dopravy v únoru 2016.

Základní informace o reflexních fóliích

  • Reflexní fólie rozdělujeme podle míry odrazivosti na 3 třídy.
  • Reflexní fólie podle skladby materiálu máme balotinové nebo prizmatické.
  • Reflexní fólie se běžně vyrábí v omezené škále barev – červená, bílá, modrá, žlutá, zelená, oranžová a hnědá.
  • Reflexní fólie nelze aplikovat na zakřivený podklad.
Oblast použití:
  • Třída II a III – dopravní značky na dálnicích a rychlostních silnicích, bezpečnostní polepy vozidel
  • Třída I – dopravní značky na silnicích nižších tříd, bezpečnostní polepy vozidel
Jak která fólie vypadá a jak se přibližně chová v různých světelných podmínkách si můžete prohlédnout na mém testu

Detail reflexních fólií balotinových a prizmatických